روز: اکتبر 15, 2020

آیا بازی Demon’s Souls Remake برای کنسول ps4 هم منتشر خواهد شد؟

تا چه حد انتشار بازی Demon’s souls remake برای ps4 واقعیت دارد؟ آیا واقعاً امید برای کسانی که کنسول نسل 4 را دارند هست یا خیر؟

خوراک سایت

بر اسا تاریخ دنبال پست مورد نظر بگردید

توضیح مختصر در باره ما

lightbox