بایگانی برچسب ها: بازی battlefield 3

آموزش آنلاین بازی کردن battlefield 3 به صورت کرکی

در این آموزش ما به صورت کامل روش آنلاین بازی کردن در زلو به شما یاد میدهیم !

توضیح مختصر در باره ما

lightbox