Twelve Minutes

تاریخ انتشار:
۱۹ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
۶.۱
نمره کاربران
۷۶
متاکریتیک

Twelve Minutes

۶.۱
نمره کاربران
۷۶
متاکریتیک
بازی داستان مردی را روایت می‌کند که خسته از کار به خانه برگشته و همسرش با خبر باردار بودن او را غافلگیر می‌کند. این روز قرار است بهترین روز زندگی او باشد اما ناگهان مردی که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کند، وارد خانه شده و زن را به قتل پدرش متهم کرده و این روز را به جهنمی برای خانواده تبدیل می‌کند…
تاریخ انتشار:
۱۹ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox