بهترین مد های بازی Minecraft PC در سال 2020

در این پست سعی کردیم بهترین ها را برای شما جمع آوری کنیم تا از انها…

بتسدا یک پرونده exe بدون دنوو را در Doom Eternal به جای گذاشت

آیا قفل بازی Doom Eternal شکسته شده ؟ یکی از کاربران در شبکه اجتماعی اعلام کرده…