قیمت کنسول Xbox Series X

قیمتی نچندان دور برای کنسول قدرت مند ایکس باکس آما ایا این قیمت مناسب است ؟

error

از مطالب خوشتون آمده ؟ لطفا به اشتراک بگذارید .